مرکز تعمیر دسته بازی کامپیوتر، پلی استیشن

مرکز تعمیر دسته بازی کامپیوتر

خدمات مهندسی زرین با توجه به تخصص و تجربیات چند ساله در زمینه تعمیر دسته بازی به، مرکز تعمیر دسته بازی کامپیوتر و پلی استیشن  تبدیل گردیده است. در خدمات مهندسی زرین، تعمیرات انواع دسته بازی توسط مهندس ارشد کامپیوتر صورت می گیرد. و این تعمیرات با کمترین هزینه انجام می شود.   برای تعمیر […]