2018-07-13 راهنمای فارسی کتاب تاپ ناچ

راهنمای فارسی کتاب تاپ ناچ

     در این بخش از آموزش مکالمه زبان انگلیسی می پردازیم به راهنمای فارسی کتاب تاپ ناچ ، کتاب تاپ ناچ  یکی از معروف ترین مجموعه زبان انگلیسی است. شیوه آموزش کتاب تاپ ناچ شیوه جدیدی که در این نرم افزار و کتاب های آموزشی به کار برده شده این است که در ابتدا […]

خواندن بیشتر
X